بحران و سیستم خرده فروشی در ایران

بحران و سیستم خرده فروشی در ایران
با شیوع ویروس کرونا و اضطراب عمومی در کشورهای مبتلا، هجوم مردم به فروشگاه ها، باعث فشار به شبکه خرده فروشی های محلی و ملی گردید. این فشار بر سیستم خرده فروشی ایران چگونه بود؟
ادامه مطلب

ارتباطات نهادینه شده و نگرشی به اقتصاد چین

ارتباطات نهادینه شده و نگرشی به اقتصاد چین
وجود نهادهای اجتماعی در اقتصاد چین چقدر قابل مشاهده است؟ آیا رشد اقتصادی چین یک رشد خودجوش و ملی است یا یک رشد دیکته شده توسط دولت؟
ادامه مطلب